fbpx

PERSÓNUVERNDARSTEFNA ESKIMO EVENTS
Með persónuverndarstefnu Eskimo Events er lagður grunnur að því að tryggja persónuupplýsingar viðskiptavina og öryggi vinnslu persónuupplýsinga þeirra, þar á meðal hvaða upplýsingar eru unnar, hvernig og í hvaða tilgangi og hvaða réttindi viðskiptavinir hafa í því sambandi.
EskimoEvents er ábyrgðaraðili vegna vinnslu persónuupplýsinga sem fer fram á þess vegum.

ALMENNT
EskimoEvents leggur áherslu á öryggi persónuupplýsinga viðskiptavina. EskimoEvents leggur áherslu á að farið sé með allar persónuupplýsingar í samræmi við lög og reglur um persónuvernd og úrvinnslu persónuupplýsinga (Lög um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga nr. 90/2018) EskimoEvents leggur áherslu á að vinnsla á persónugreinanlegum upplýsingum sér takmörkuð, að því marki að hægt sé að veita þá þjónustu sem félaginu ber að veita viðskiptavinum.
EskimoEvents leggur áherslu á ábyrga vinnslu upplýsinga um viðskiptavini og að sú vinnsla sé gerð á ábyrgan, öruggan eða löglegan hátt. EskimoEvents leggur áherslu á að allar upplýsingar um viðskiptavini, sem þeir láta félaginu í té eða sem EskimoEvents sækir með þeirra leyfi til þriðja aðila séu eingöngu sóttar í þeim tilgangi að hægt sé að veita þeim þá þjónustu sem þeir eiga rétt á.

PERSÓNUUPPLÝSINGAR
EskimoEvents safnar og varðveitir persónuupplýsingar viðskiptavina. Sem dæmi má nefna samskiptaupplýsingar, reiknings- og bókhaldsupplýsingar. Aðeins er safnað nauðsynlegum upplýsingum um viðskiptavini í samræmi við þá þjónustu sem þeir sækja til EskimoEvents.

ESKIMOEVENTS ÁBYRGIST
Að nota aðeins persónuupplýsingar í lögmætum tilgangi.
Að þegar persónuupplýsingum viðskiptavina er deilt með þriðja aðila, í lögmætum tilgangi, t.d. vegna tæknilegs viðhalds eða þjónustu vegna greiðslu (hér með þriðju aðilar), skuldbindur EskimoEvents sig til þess að vinnsla slíkra upplýsinga takmarkist við þá þjónustu sem inna skal af hendi.
Að tryggja fullan trúnað þriðju aðila við vinnslu persónugreinanlegra upplýsinga.
Að viðskiptavinir EskimoEvents séu eigendur að sínum eigin persónuupplýsingum, hafi einir aðgang að slíkum upplýsingum, ásamt starfsfólki og stjórnarmönnum EskimoEvents.

RÉTTUR HINS SKRÁÐA
EskimoEvents leitast við að tryggja að réttindi hins skráða séu tryggð hjá félaginu. Með því er átt m.a. við rétt einstaklinga til að fá leiðrétt eða breytt upplýsingum um sig, fá afrit af þeim upplýsingum sem skráð eru hjá félaginu og fá upplýsingum um sig eytt þegar þessi réttindi eiga við. Í sumum tilfellum kann félaginu að vera óheimilt að verða við beiðni um eyðingu persónuupplýsinga, t.d. þegar lagaskylda kveður á um skráningu persónuupplýsinga. Þegar vinnsla byggir á samþykki einstaklings á hann rétt til að draga samþykki sitt til baka hvenær sem er, án þess að það hafi áhrif á lögmæti vinnslu á grundvelli samþykkisins fram að afturkölluninni.
Einstaklingur hefur ávallt rétt til að kvarta undan meðferð EskimoEvents á persónuupplýsingum hans til Persónuverndar en nánari upplýsingar um stofnunina má finna á www.personuvernd.is Frekari upplýsingar um rétt hins skráða hjá EskimoEvents má nálgast með því að hafa samband í tölvupóstfangið eskimoevents@eskimoevents.is

TÖLFRÆÐILEGAR SAMANTEKTIR
EskimoEvents áskilur sér rétt til að útbúa ópersónugreinanlegar tölfræðilegar samantektir og aðrar afleiddar upplýsingar sem án alls vafa eru ekki persónugreinanlegar og nota sér þær í starfi félagsins.

HEIMASÍÐA ESKIMOEVENTS
Á heimasíðu (vefsvæði) félagsins, kann félagið að safna tæknilegum upplýsingum um notkun, t.d. um tegund vafra, hvaða vefsíður notendur heimsækja á vefsvæðinu, heildartímann sem notendur verja á vefnum o.s.frv. Þess konar upplýsingar eru eingöngu notaðar til að bæta upplifun notenda af þjónustunni, t.d. með því að bæta hönnun þjónustunar eða láta notendur vita af hugsanlegum tæknilegum vandamálum í búnaði þeirra. Engum persónugreinanlegum upplýsingum skal safnað saman við slíka vinnslu.

UPPLÝSINGAR TIL 3. AÐILA
EskimoEvents skuldbindur sig að ekki afhenda, selja eða leigja persónuupplýsingar viðskiptavina til þriðja aðila nema félaginu sé það skylt samkvæmt lögum eða samkvæmt skriflegri beiðni félagsmanns.

BÓKHALDSGÖGN
Bókhaldsgögn EskimoEvents eru vistuð í samræmi við öryggiskröfur persónuverndarlaganna og laga um færslu bókhalds og varðveislu þess. Geymsla og vistun slíkra upplýsinga miðast jafnframt við lög þess efnis.

TAKMÖRKUN ÁBYRGÐAR
Að því marki sem gildandi lög heimila, ber EskimoEvents enga skaðabótaábyrgð vegna atvika sem upp kunna að koma vegna þess hvernig þjónustan er notuð eða útveguð, nema ef hægt er að rekja slík atvik til stórfeldrar/vítaverðrar vanrækslu eða misferlis af ásetningi af hálfu EskimoEvents.
EskimoEvents ber enga ábyrgð á töfum sem verða á þjónustunni eða því að þjónustan virki ekki sem skyldi vegna óviðráðanlegra atvika (force majeure).

BREYTINGAR
EskimoEvents áskilur sér rétt til þess að breyta og uppfæra persónuverndarstefnu þessa hvenær sem er. Við látum vita af slíkum breytingum á heimasíðu EskimoEvents.

TENGILIÐAUPPLÝSINGAR
Ef þú óskar eftir nánari upplýsingum varðandi persónuverndarstefnu EskimoEvents skaltu hafa samband við okkur hér: tölvupóstfangið; eskimoevents@eskimoevents.is.
EskimoEvents leggur mikla áherslu á að tryggja öryggi þeirra persónuupplýsinga sem viðskiptamenn treysta félaginu fyrir.
Samþykkt af stjórn EskimoEvents í Jan 2020

Sendu okkur línu

Sendu okkur línu og við svörum um hæl